More Story

Khao Mok Kai (Thai Biryani)

Thai Biryani  (Khao Mok Kai, ข้าวหมกไก่) The delicious Khao Mok Kai originates from the South...